Uddrag fra vedtægterne.

Selskabets formål er at fremme den aktive kørsel med hestekøretøjer.

Som medlem kan optages enhver, som er interesseret i kørsel og som vil virke til fremme af foreningens formål.
Medlemskab fornyes årligt ved indbetaling af kontingent, senest den 31.januar.

Bemærk ! Det flotte blad Køresporten er inkluderet i kontingentet for ét medlem pr. husstand.

I selskabets møder kan deltage : Selskabets medlemmer, ægtefæller og børn. - Som kusk ved selskabets stævner (konkurrencer): Kun medlemmer af selskabet. - Som passagerer i deltagende køretøjer: Ægtefæller, børn eller andre af selskabets medlemmer. 


Klik her for at få dit eget GoMINIsite