Hos Lene og Niels Schelde Petersen, Husmandsvej 2, 6621 Gesten, er der indrettet super gode faciliteter for afholdelse af kørestævner og andre køreaktiviteter. 

Her findes stationære gode forhindringer, dressurbane og kuskestue, som benyttes til mange af de gode arrangementer, som TKS afholder. 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite